Tin tức - sự kiện
 
  Chân dung tác giả
 
  Sưu tầm & Giới thiệu
  Đọc danh ngôn nổi tiếng bằng tranh minh họa hài hước  
  13 tác giả nữ từng đoạt Nobel Văn học  
  Bí quyết dạy con qua những bữa cơm của nhà sử học Dương Trung Quốc  
  ‘Người tình’ - khi tình yêu được tình dục dẫn đườngĐược chuyển thể từ tiểu thuyết tự truyện cùng tên của văn sĩ Marguerite Duras, “L’Amant” là một trong những bộ phim về tình dục táo bạo nhất của điện  
 
  Tìm kiếm theo tên sách
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
  Trang chủ 18/2/2022
Nhà Xuất bản CAND - 41 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 41 năm Ngày thành lập Nhà Xuất bản Công an nhân dân (10/2/1981-10/2/2022), Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Truyền thông Công an nhân dân, trên cơ sở các thành tích đã đạt được, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Nhà xuất bản hôm nay tự hào và vinh dự tiếp bước trên chặng đường vẻ vang của mình, không ngừng nỗ lực đổi mới toàn diện, đoàn kết ý chí để đưa Nhà xuất bản phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và Ngành giao phó: Nhiệm vụ xuất bản sách tuyên truyền, giáo dục về công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, nâng cao dân trí, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Năm 1980, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn mới, lãnh đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) chủ trương đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc nói chung và của lực lượng Công an nhân dân nói riêng trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, xây dựng nhân cách người Công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới. Để góp phần thực hiện nhiệm vụ đó, Lãnh đạo Bộ đề nghị Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng và Bộ Văn hóa - Thông tin cho thành lập Nhà Xuất bản Công an nhân dân.

Ngày 25/11/1980, Bộ Văn hóa và Thông tin có Quyết định số 153/VHTT/QĐ cho phép thành lập Nhà Xuất bản CAND trực thuộc sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Lãnh đạo Nhà Xuất bản CAND nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà Xuất bản CAND (10/02/1981 - 10/02/2021), ngày 23 - 12 - 2021.

Ngày 10/02/1981, đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 03-QĐ/BNV thành lập Nhà Xuất bản CAND trực thuộc Bộ trưởng với nhiệm vụ: “Xuất bản và phát hành rộng rãi các loại sách về đề tài an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Để tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ chiến sĩ công an và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Quyết định số 03-QĐ/BNV của Bộ trưởng là cơ sở pháp lý để quản lý công tác xuất bản của lực lượng Công an, đưa công tác xuất bản hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm quan gian trưng bày sách của Nhà Xuất bản CAND tại triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 02 - 2020.

Ngày 24/12/1988, Quyết định số 3213-QĐ/BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định Nhà Xuất bản CAND là đơn vị trực thuộc Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an sau này là Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, thực hiện Đề án 106 của Bộ Công an về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an; ngày 6-8-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 4012/QĐ-BCA qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Truyền thông CAND. Theo đó Nhà Xuất bản CAND là đơn vị trực thuộc Cục Truyền thông CAND.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm quan gian trưng bày sách của Nhà Xuất bản CAND tại triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 02 - 2020.

Trải qua 41 năm xây dựng và phát triển, vượt qua những khó khăn, thử thách Nhà Xuất bản CAND đã đạt được một số thành tựu trên các mặt:

1. Nhà Xuất bản CAND góp phần tổng kết tri thức, kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn công tác bảo vệ an ninh Quốc gia (ANQG); cung cấp tư liệu về lịch sử truyền thống vẻ vang của CAND trong sự nghiệp xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trải qua 41 năm, Nhà Xuất bản CAND đã tổ chức biên tập, in và xuất bản nhiều tác phẩm có giá trị, đưa vào kho tàng khoa học nghiệp vụ của lực lượng CAND. Trong đó tiêu biểu như các bộ sách: “Dấu vết khó xóa”, “Tìm biết qua xác chết”, “Thuốc độc”, “Bút ký người dự thẩm”, “Sổ tay bước điều tra ban đầu”, “Sổ tay hình sự”, “Sinh học với cuộc đấu tranh chống tội phạm”, “Giám định với điều tra hình sự”, “Từ điển bách khoa nghiệp vụ CAND”, “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự”, “Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự”… Gần đây nhất là các bộ sách về Bộ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ, đó là các đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Phạm Hùng, Mai Chí Thọ, Bùi Thiện Ngộ, Lê Minh Hương, Lê Hồng Anh và Bộ trưởng Trần Đại Quang; bộ sách “Bách khoa thư Công an nhân dân” (7 tập), bộ sách “Khoa học Công an Việt Nam” (08 tập) đã được đơn vị xuất bản, không chỉ làm phong phú thêm kho tàng khoa học nghiệp vụ công tác công an, mà còn là tri thức, kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động thực tiễn quý báu phục vụ công tác, cùng hàng loạt các bộ sách giáo trình phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại các học viện, trường công an.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo đại diện Nhà Xuất bản CAND tại triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 02 - 2020.

Công tác biên tập, xuất bản sách lịch sử truyền thống của lực lượng CAND cũng luôn được Nhà Xuất bản coi trọng, đã đưa vào xuất bản những cuốn sách tiêu biểu như: “Lịch sử Công an nhân dân thời kỳ kháng chiến chống pháp”, “Biên niên sự kiện lịch sử Công an nhân dân thời kỳ chống Mỹ”, “60 năm những trang sử vẻ vang Công an nhân dân Việt Nam (1945 - 2005)”, “65 năm Công an nhân dân Việt Nam”, “Công an nhân dân Việt Nam lịch sử biên niên 1945 - 1954”, “Công an nhân dân Việt Nam biên niên lịch sử 1954 - 1975”, “70 Hội nghị Công an toàn quốc”, Sách ảnh “70 năm CAND xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”và mới nhất là “Lực lượng An ninh nhân dân - 75 năm truyền thống vẻ vang” ... và lịch sử hầu hết của công an các đơn vị, địa phương, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ CBCS.

Trong sự nghiệp xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, nhiều tác phẩm không chỉ ghi lại những công lao đóng góp của người chiến sĩ CAND, mà còn phản ánh chân thực, sinh động về những tấm gương tiêu biểu, điển hình của nhân dân ở mọi lứa tuổi trong phong trào, được thể hiện thông qua một số tác phẩm tiêu biểu như: “Điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Lạng Sơn xây dựng phòng tuyến an ninh biên giới”, “Tuổi trẻ với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Điển hình tiên tiến phong trào quần chúng”... và gần đây nhất là cuốn “Nhân dân, cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Tỏa sáng giữa đời thường”. Những cuốn sách quý này đã được giới thiệu, quảng bá rộng rãi tới đông đảo bạn đọc về vai trò và sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự.

 

Các đồng chí trong Ban Giám đốc, Trưởng các phòng tại Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Nhà Xuất bản CAND và đón nhân Huân chương Chiến công hạng Ba, ngày 10 - 02 - 2001.

2. Công tác xuất bản sách của Nhà Xuất bản CAND góp phần xây dựng nền văn học Công an nhân dân, xây dựng được thế trận phong trào vì ANTQ, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Ban đầu khi mới thành lập (02/1981), chỉ với hơn 10 cán bộ nhưng đơn vị đã biên tập xuất bản 07 tác phẩm đầu tiên viết về người chiến sĩ CAND trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, như: “Đội công an số 6”, “Thám tử đường phố”, “Mưu đồ đảo ngược”… Những tác phẩm này đã nhanh chóng được đông đảo bạn đọc đón nhận với số lượng phát hành từ 10.000 đến 20.000 bản/đầu sách. Từ đó đến nay, sách do Nhà Xuất bản CAND biên tập ấn hành ngày một tăng lên cả về số lượng và chất lượng.

Bằng việc khắc họa chân thực, sinh động về cuộc sống, chiến đấu và hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ CAND để mang lại bình yên cho mọi người… Những tác phẩm do Nhà Xuất bản CAND ấn hành đã tạo nên nền văn học CAND với những nét đặc trưng riêng có, thu hút và lôi cuốn đông đảo người đọc trên mọi miền Tổ quốc, tiêu biểu như: “Fulro tập đoàn tội phạm”, “Đoàn kết hiệp đồng giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân”, “Mật kế Z”, “Trinh sát Hà Nội”, “Bên kia cổng trời”, “Những cơn lốc cao nguyên”, “Câu lạc bộ chính khách”, “Điệp viên giữa sa mạc lửa”, “Đối mặt” và gần đây nhất là các tác phẩm:“Đơn tuyến” “Bão ngầm”; “Vực gió”; “Cô Mặc sầu”; “Thành phố không có cầu vồng”… Nhiều tác phẩm đã được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh ấn tượng, có tác dụng tuyên truyền to lớn về người chiến sĩ CAND, như tác phẩm: “Người không mang họ”, “Bên kia cổng trời”, “SBC xung trận”, “Chạy án”, “Bão ngầm”…

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Lãnh đạo Nhà Xuất bản CAND, ngày 10 - 02 - 2006.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Nhà Xuất bản CAND đã tham mưu và giúp Lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thành công 04 cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” các giai đoạn 1999-2002, 2007-2010, 2012-2015, 2017 - 2020; đã phối hợp với Chi hội Nhà văn Công an tổ chức 02 cuộc thi Cây bút vàng, giai đoạn 2015-2017, 2017-2021 đã thu hút nhiều nhà văn trong và ngoài lực lượng CAND tham gia. Tại Lễ tổng kết và cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”giai đoạn (2012 - 2015), Bộ Công an cùng Hội Nhà văn Việt Nam đã vinh danh các nhà văn có nhiều công lao đóng góp với lực lượng CAND trong 70 năm. Lễ Tổng kết, trao giải và vinh danh các nhà văn được tổ chức trang trọng trong chương trình truyền hình trực tiếp “Những trang sách vàng 70 năm CAND”. Chương trình đã thực sự gây tiếng vang lớn, được dư luận xã hội đánh giá cao và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc động viên, khuyến khích các nhà văn tham gia xây dựng nền văn học CAND trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Với 18 nhà văn tiêu biểu đã được Bộ Công an vinh danh: Ma Văn Kháng, Nguyễn Quang Thiều, Hồ Phương, Lê Tri Kỷ, Hữu Mai, Triệu Huấn, Nguyễn Trần Thiết, Lương Sỹ Cầm, Nguyên Hùng, Xuân Đức, Mai Thanh Hải, Nguyễn Thị Ngọc Hải, Đặng Thanh, Ngôn Vĩnh, Hữu Ước, Văn Phan, Trần Diễn, Phùng Thiên Tân.

Cùng với các báo, đài phát thanh, truyền hình, điện ảnh trong lực lượng Công an nhân dân, Nhà xuất bản CAND cũng luôn coi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng. Một số cuốn tiêu biểu đã được xuất bản như: “Bàn về diễn biến hòa bình” (1992); “Hỏi đáp về diễn biến hòa bình”, (1993); “Vấn đề tôn giáo trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch Việt Nam” (2011); “Tự diễn biến, tự chuyến hóa và vấn đề đặt ra đối với thanh niên Việt Nam hiện nay” (2014);“Đấu tranh với hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền liên quan tôn giáo, dân tộc chống Việt Nam”; “Đấu tranh với các hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống Việt Nam”…

 

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Nhà Xuất bản CAND, ngày 10 - 02 - 2012.

3. Sách của Nhà Xuất bản CAND góp phần giáo dục chấp hành pháp luật, bồi dưỡng nhân cách đối với lực lượng CAND và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh trật tự.

Để làm tốt nhiệm vụ này, Nhà Xuất bản CAND đã biên tập xuất bản nhiều tác phẩm có giá trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiêu biểu như cuốn: “Những năm tháng bên Bác”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Khắc ghi lời Bác” và gần đây nhất là cuốn: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gồm những bài nói, bài viết hay nhấtcủa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Tác phẩm được Nhà Xuất bản CAND xuất bản năm 2015 đã được Ban Tuyên giáo Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao. Khi đưa sách tham dự cuộc thi “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học về đề tài học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015, đơn vị đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Giải A (duy nhất). Cũng về chủ đề này, tại Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã có 03 tác phẩm được Bộ Công an tặng bằng khen là “Chuyện chưa biết về ông trùm kinh tài Việt cộng”; “Những trí thức về nước theo Bác Hồ đi kháng chiến”; “Không thể mồ côi”…

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu “Nhà văn Việt Nam vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” cho các nhà văn Việt Nam, ngày 19 - 6 - 2015.

Trong sự nghiệp giáo dục những người lầm lỗi, đơn vị đã tổ chức cho các nhà văn đi thực tế tìm hiểu về những con người đang bị và từng bị cả xã hội lên án vì những hành vi tội lỗi do chính họ gây ra, và đã có hàng loạt các tác phẩm ra đời viết về họ với những câu chuyện có thật mang đậm tính nhân văn cao cả, đầy ắp tình người; ở đó vượt lên trên số phận, mặc cảm tội lỗi là sự hối hận, là sự khao khát được sống, được yêu thương, sự khát khao được trở lại làm người của những cuộc đời đau khổ, tội lỗi để định hướng cho họ có suy nghĩ hoàn lương, tiêu biểu như cuốn: “Vận động đối tượng phạm tội ra đầu thú, bước phát triển mới của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Không thiện không ác”, “Bên bờ vực thẳm”, “Hồ sơ một tử tù”, “Mạnh hơn công lý”, …

Năm 2011, đơn vị đã phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an, tổ chức cuộc thi đặc biệt lần đầu tiên ở Việt Nam, cuộc thi viết tự truyện dành cho phạm nhân đang thi hành án mang tên: “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện”. Kết quả, đã có 23.000 bài viết tự truyện được gửi tham dự cuộc thi và cuốn sách: “Sự hồi sinh từ trong tuyệt vọng” đã được xuất bản, phát hành với những bài viết tự truyện của các tù nhân, trại viên trên cả nước, đã có ý nghĩa nhân văn cao cả, ý nghĩa chính trị và giá trị thực tiễn to lớn trong việc giáo dục, cải tạo phạm nhân, giúp cho họ hướng thiện; đồng thời đã tác động sâu sắc tới suy nghĩ và hành động mọi người, giúp mỗi người có cái nhìn cởi mở hơn, độ lượng và bao dung hơn với những người lầm lỗi, tạo cho họ bớt đi những mặc cảm, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, trở thành những con người có ích cho xã hội…

 

Lãnh đạo Nhà xuất bản CAND tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 03 - 4 - 2016.

4. Nhà Xuất bản CAND đổi mới tư duy, thay đổi công nghệ, xây dựng phương thức xuất bản mới.

Ngày nay, công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ đã có tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động xuất bản. Trong tương lai gần, xuất bản điện tử sẽ là một phương thức cơ bản của hoạt động xuất bản, sách điện tử sẽ làm thay đổi lớn ngành xuất bản, phát hành và thư viện trong tương lai...Trước thời cơ và thách thức này, Nhà Xuất bản CAND đã báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an và đã triển khai xây dựng Hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử CAND. Từ khi hoạt động đến nay Hệ thống sách điện tử đã đưa được 213 cuốn sách lên trang sachcand.vn, thu hút hơn 1,5 triệu lượt truy cập với gần 3000 tài khoản thành viên được đăng ký.

5. Hiệu quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh xuất bản phẩm, Nhà Xuất bản CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính,góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ.

 

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu thăm gian hàng trưng bày sách của Nhà Xuất bản CAND tại lễ khai mạc triển lãm sách, phát động phong trao “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, tháng 3 - 2018.

Nhà Xuất bản CAND từ khi thành lập tới nay trải qua bao khó khăn vất vả, qua giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và giai đoạn bùng nổ thông tin hiện nay; nhưng với sự đoàn kết cố gắng phấn đấu nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ, số lượng ấn phẩm do đơn vị xuất bản ngày càng tăng. Trong 41 năm qua đơn vị đã xuất bản gần 10.000 đầu sách, với 30 triệu bản, hàng chục triệu ấn phẩm lịch các loại. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm xuất bản từ 300 đến 350 đầu sách.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được duy trì ổn định và có lãi; nguồn vốn được bảo toàn; doanh thu hằng năm từ 2010 đến nay đều tăng lên khoảng 10%. Từ một đơn vị xuất bản thuần túy, trở thành đơn vị sự nghiệp công lập có thu với doanh thu hiện nay hàng năm ước đạt hơn 40 tỷ đồng. Đơn vị luôn hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nướcvà luôn trong tốp đầu của các nhà xuất bản cả nước.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà Xuất bản CAND luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Ngay từ những ngày đầu thành lập đơn vị đã tổ chức ra Ban đời sống để chăm lo tới công tác đời sống của anh em, với phương thức hoạt động là dựa vào nhiệm vụ chuyên môn, năng lực và trình độ của cán bộ, chiến sĩ, tập trung khai thác những việc liên quan đến công tác xuất bản, huy động toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia nhằm có thêm thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

Đơn vị luôn quan tâm tới chăm lo tới đời sống tinh thần, nâng cao hiểu biết văn hóa, xã hội cho cán bộ, chiến sĩ và nhân viên, thể hiện qua việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đi thực tế, học tập truyền thống tại các khu di tích lịch sử văn hóa, thăm quan các danh lam thắng cảnh, giao lưu với công an các địa phương… Cho đến nay, đơn vị đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân viên trong đơn vị hàng chục chuyến đi thực tế dọc theo chiều dài đất nước từ Cột cờ Lũng Cú đến Mũi Cà Mau, từ Chiến trường Điện Biên Phủ đến An ninh Trung ương cục miền Nam,… Các chuyến đi đã giúp cho cán bộ, biên tập viên hiểu được những khó khăn thiếu thốn về đời sống vật chất, tinh thần của các đơn vị, địa phương cơ sở vùng sâu, vùng xa, nâng cao kiến thức xã hội, địa lý, lịch sử…Hoạt động chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đã góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực hăng say công tác, yêu nghề, gắn bó với đơn vị.

6. Nhà Xuất bản CAND nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

- Trong những năm qua, cán bộ chiến sỹ Nhà Xuất bản CAND đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, các hội thi… Cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đều gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội bộ thống nhất, đoàn kết tạo không khí thi sôi nổi trong đơn vị.

- Từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt danh hiệu thi đua và được tặng Bằng khen, Cờ thi đua của Bộ Công an.

Trong 41 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song đơn vị đã tham gia rất nhiều các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa như: Tham gia xây dựng và tặng nhà tình nghĩa tại các tỉnh Tây Ninh, Hà Tĩnh, Điện Biên…; tham gia tặng lịch và sách hàng năm đối với bộ đội Trường Sa; tham gia các chương trình mái ấm tình thương ủng hộ đồng bào nghèo vùng cao, tặng sách cho các trường Công an nhân dân, các trại giam, trại giáo dưỡng…

7. Nhà Xuất bản CAND quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Thành công của Nhà Xuất bản CAND trong 41 năm qua là sự cố gắng vượt bậc của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ nhân viên Nhà xuất bản vừa xây dựng vừa phát triển và trưởng thành.

Đứng trước nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của toàn lực lượng trong tình hình mới, Nhà Xuất bản Công an nhân dân tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, phải quyết tâm xây dựng Nhà Xuất bản CAND thực sự là một trong những cơ quan văn hóa đầu ngành của lực lượng, lấy phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, của Nhà nước và của lực lượng Công an là mục tiêu định hướng cho mọi hoạt động. Nâng cao chất lượng toàn diện các xuất bản phẩm: bảo đảm tính tư tưởng, tính khoa học, chất lượng giáo dục, văn hóa và sự đa dạng, hấp dẫn của ấn phẩm xuất bản, đảm bảo đủ các loại sách và tài liệu đáp ứng nhu cầu của người đọc. Kết hợp chặt chẽ việc xuất bản sách chuyên khảo về nghiệp vụ, các loại sách giáo trình, giáo khoa, các loại sách tổng kết lịch sử... phục vụ cho công tác giảng dạy trong các nhà trường, phục vụ cho việc giáo dục truyền thống và nâng cao trình độ của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân đồng thời xuất bản những tác phẩm văn học có giá trị nghệ thuật cao, mảng sách tư liệu, tiểu thuyết trinh thám, sách tham gia thị trường phục vụ đông đảo bạn đọc cả nước.

Hai là, thông qua các hoạt động xuất bản, các tác phẩm của mình nhằm phục vụ tốt các đợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng, toàn dân và lực lượng Công an nhân dân như: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy... tuyên truyền xây dựng hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân trong giai đoạn mới, làm rõ bản chất anh hùng, sự hy sinh quên mình của người cán bộ chiến sĩ Công an và mọi tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn bình yên cuộc sống, đó là hình ảnh “Công an nhân dân vì nước quên thân - vì dân phục vụ”.

Ba là, làm tốt công tác cộng tác viên để hình thành một đội ngũ sáng tác đủ các lĩnh vực khoa học, nghiệp vụ và văn học nghệ thuật cho Nhà Xuất bản, nhằm có nhiều ấn phẩm tốt phục vụ rộng rãi bạn đọc, trước hết là phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân.

Nhà Xuất bản CAND luôn là địa chỉ tin cậy và quen thuộc để các nhà văn, nhà thơ, dịch giả, các nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an tin cậy, gửi gắm các tác phẩm của mình.

Bốn là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; không ngừng nâng cao ý thức chính trị, trình độ lí luận và trình độ chuyên môn cho đội ngũ biên tập viên. Tăng cường giáo dục về tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức xây dựng đối với đơn vị. Xây dựng kế hoạch dài hạn, bồi dưỡng và phát triển lực lượng đội ngũ cán bộ biên tập xuất bản, đảm bảo về quan điểm chính trị và chất lượng nghề nghiệp chuyên môn.

Với những thành tích xuất sắc trong 41 năm qua, Nhà Xuất bản CAND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba (2001); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (2006), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (2012), Huân chương Lao động hạng Ba (2016) và Huân chương Lao động hạng Nhì (2021); Bộ Công an tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong các năm 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2015 và 2017. Bộ Văn hóa - Thông tin tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc Ngành xuất bản (2005). Bộ Thông tin & Truyền thông tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành (2016, 2020). Đơn vị đã được Bộ Văn hóa - Thông tin, Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng nhiều phần thưởng cao quý khác…

41 năm qua là một chặng đường phấn đấu liên tục, rất đáng tự hào của lớp lớp cán bộ chiến sĩ Nhà xuất bản Công an nhân dân.

Kỷ niệm 41 năm Ngày thành lập Nhà Xuất bản Công an nhân dân (10/2/1981-10/2/2022), Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Truyền thông Công an nhân dân, trên cơ sở các thành tích đã đạt được, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Nhà xuất bản hôm nay tự hào và vinh dự tiếp bước trên chặng đường vẻ vang của mình, không ngừng nỗ lực đổi mới toàn diện, đoàn kết ý chí để đưa Nhà xuất bản phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và Ngành giao phó: Nhiệm vụ xuất bản sách tuyên truyền, giáo dục về công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, nâng cao dân trí, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

(NXBCAND)

[ Quay lại ]
Gửi ý kiến
Họ và tên:  
Email:  
Tiêu đề  
Nội dung: *  
   
Bài tiếp theo
Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký ra mắt tự truyện ở tiệc mừng thọ 70  ( 3/7/2017 )
Cục Truyền thông CAND công bố các quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022  ( 8/6/2022 )
Bài trước
Đổi mới, sáng tạo, xây dựng Cục Truyền thông CAND ngày càng phát triển  ( 1/7/2022 )
Bác sĩ cầm bút... viết văn  ( 25/2/2022 )
Nhà Xuất bản CAND trao tặng Đại học CSND gần 500 đầu sách  ( 14/4/2022 )
'Hành quân' nghìn dặm, các hoa hậu tặng 250 nghìn cuốn sách  ( 14/8/2018 )
Công bố Quyết định phân công giữ chức vụ Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản CAND  ( 31/3/2022 )
Tái bản “Người chiến sĩ dạ sắt gan đồng” nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng  ( 14/6/2022 )
Chi đoàn Nhà Xuất bản CAND tổ chức chương trình thiện nguyện “Về nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”  ( 13/4/2022 )
TPHCM: Phá sòng bạc trong quán cơm, tạm giữ 28 người  ( 30/10/2013 )
Nhà văn Chu Lai  ( 6/12/2011 )
Chùm ảnh Đồng Văn - Lũng Cú... du Xuân ký  ( 28/2/2012 )
 
Nhà Xuất bản CAND - 41 năm xây dựng và phát triển- ..:: NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN ::..
 
  Các tin khác :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tiêu điểm
  Tiếp tục triển khai Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả  
  Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ VIII  
  Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Slovakia  
  Việt Nam - Ma Cao (Trung Quốc) tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm  
 
 
 
 
  Trang chủ | Chân dung tác giả | Giới thiệu | Giỏ hàng | Liên hệ  
 
 
                             
 
 

BAN GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN:
Giám đốc - Tổng B
iên tập: Đại tá TRẦN CAO KIỀU

P.Giám đốc - P.Tổng Biên tập: Thượng tá PHẠM THỊ MỸ NƯƠNG

P.Giám đốc - P.Tổng Biên tập: Trung tá NGUYỄN QUANG HÀ ANH

BAN BIÊN TẬP WEBSITE:
  Trần Đại Chung (Phó Trưởng ban; Điện thoại: 0912 013 958; Email: tranchungbtv@gmail.com);
Nguyễn Việt Hoàng (Thường trực Biên tập; Điện thoại: 0936 448 492; 037 684 2992;

Email: hoangnxbcand@gmail.com);

LIÊN HỆ PHÁT HÀNH CÁC ẤN PHẨM:
Ngô Văn Tuấn (Cán bộ phát hành; Điện thoại:  090 229 3338;

Email: ngotuan38@gmail.com)

 

  • Địa chỉ Trụ sở: 100 Yết Kiêu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 069.2342969 - 069.2342970; Fax: 0243.9760910 - 0243.9741379

  • Địa chỉ Chi nhánh: 373D Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 069.33364185; Fax: 028 39308099

 
Tro Choi game avatar Tro Choi Nau An Game Pikachu